Privacy statement

De Stichting Rivierenland Herstelt heeft een privacy statement opgesteld. Hierin is vastgelegd hoe wij bij Tiel Herstelt omgaan met uw persoonsgegevens. Het statement is hier na te lezen.